lördag 16 januari 2010

Soundtrack of our lördag

Med hemmabio-projektet kommer nytt ljudsystem. Idag lyssnar vi på: