torsdag 27 november 2008

Till lillebror!

Så jag tänkte hylla min skarptungade bror med att idag mynta uttrycket:
...(trumvirvel, andlös konstpaus)...

Inte ha alla bröder i Bromma!

(fanfar!)

Med kärlek och respekt.

1 kommentar:

Anonym sa...

:)

Bevisligen......

Då blir det icke enbart ett modernt slags ordstäv, en metafor för eventuella (avsett eller antydda intellektuella) tillkortakommanden, eller en populärsemantisk fras ägnad till munterhet och gamman - utan också! ett konstaterande av faktum.

Allt-i-ett-uttryck som också ställer vissa krav på recipienten och kan användas av ALLA.... utom de som olyckligtvis faktiskt HAR sin bröder just där....

Han...
HAR (sforzato!)
- paus -
inte allt
SNUS (mezzoforte, långt "u")
i
-paus-
-paus-

-paus- (se tveksam ut)

Dosan (pianissimo, långt "a")

//
pui pui, som vi säger i vår stam....
/
/Bruno K Günther